Nalewka z owocw pigwowca, czyli pigwwka

28-09-2013

Kategorie:
Krzew, popularnie zwany pigw?, kokietuje nas apetycznymi, ?ó?tymi jab?uszkami bardzo bogatymi w witamin? C. Ale na surowo zje?? si? nie da! Trzeba znale?? sposoby, ?eby wydoby? z niej to, co najlepsze. Uwa?am, ?e jednym z lepszych pomys?ów b?dzie pigwowa nalewka.
 
Pigwowe jab?uszka dok?adnie umy?, osuszy? i pokroi? w ósemki, usuwaj?c gniazda nasienne.

Owoce umie?ci? w s?oju, zasypa? cukrem, zakr?ci?. Postawi? na dwa tygodnie w ciep?e miejsce. Aby u?atwi? tworzenie si? soku, co kilka dni trzeba potrz?sn?? zawarto?ci? s?oja. Po dwóch tygodniach zala? owoce wódk? i odstawi? na miesi?c. Teraz nale?y wódk? zla? do butelek przez wat? i odstawi?. D?ugie stanie nalewki gwarantuje jej jako?? i wp?ywa na kolor. ?wie?a nalewka ma jasny s?omkowy kolor, a taka wystana do lata - bursztynowy.

Pozosta?e w s?oju owoce mo?na jeszcze raz zasypa? cukrem i dola? wódki. Po kolejnym miesi?cu zla? powsta?y trunek. B?dzie on s?abszy i mo?e odrobin? mniej aromatyczny, ale te? bardzo dobry. By owoce pigwy wykorzysta? kompletnie, w  powy?szy sposób mo?emy post?powa? do wiosny.
A pestki wrzuc? do ziemi w ogrodzie. Na wiosn? wyrosn? z nich nowe krzaki pigwy.


nalewka z pigwy - przepis - Smaki Prowincji

Zostaw ocenę:

Nalewka z owocw pigwowca, czyli pigwwka

Skladniki:

 
1 kg owoców pigwy
1/2 kg cukru
1 litr wódki

Komentarze:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie!

Rozumiem